नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > सूचना तथा सामाग्री > विस्तृत विषय

राजदूतावास

2014-11-05 14:47:05

BASIC INFORMATION OF EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN NEPAL His Excellency Mr. Wu Chuntai

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Residence: Baluwatar, Kathmandu

Tel: 00977-1-4419389


Economic and Commercial Section

Address: Naxal,P.O.Box 4234, Kathmandu

Tel: 00977-1-4425887

Fax: 00977-1-4434792


Visa Section

Address: Hattisar, Kathmandu

Telephone: 4440286 4425520

Fax: 00977-1-4438260


Political Section, Tel: 00977-1-4413916.

Military Section, Tel: 00977-1-4411958

Culture Section, Tel: 00977-1-4438762

Administrative Office, Tel: 00977-1-4419053


Embassy

Address: Baluwatar, Kathmandu

International call code:00977-1

Telephone(daytime): 00977-1-4411740

Mobile Phone: 00977-9851071888(24 hours)

Fax: 00977-1-4414045

Website:http://np.china-embassy.org/chn/xbwz/

E-mail:chinaemb_np@mfa.gov.cn

Working Hour: From Monday to Friday

9:00a.m.-12:00a.m.

14:00p.m.-17:00p.m.पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान