तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > सँस्कृति > विस्तृत विषय

छि फाउ

2019-12-23 16:21:39

पारम्भमा छि फाउ चीनको अल्पसँख्यक जाति मान जातिको महिलाको पोशाक भएको थियो। बीसौँ शताब्दिको तीसको दशकमा छि फाउमा ठूलो सुधार गरेको छ। सुधार गरेपछि हाल छि फाउद्बारा महिलाको आंकडा सकारात्मक रुपमा देखाउन सकिन्छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान