चीनका परम्परागत फर्निचरहरुमध्येको दराज

   

चीनमा सामानहरु राख्ने परम्परागत फर्निचरहरुमध्ये मुख्यतया बाकस, दराज आदि प्रचलित छन। तीमध्ये दराजको उपयोग लुगा-फाटा, पोशाक आदि राख्नका लागि गरिन्थ्यो। त्यसको आकार प्रायजसो आयताकार हुन्थ्यो। केही दराजमा घर्रा राखिएका हुन्छन वा फल्याकलाई तेर्सो पारेर जोडेर तह-तह बनाइएको हुन्छ। ती दराजहरु अग्ला वा होचा, ठूला वा साना फरक-फरक आकार-प्रकारका हुनसक्छन। होचा फर्निचरहरुमा चिया टेबुल, बेन्च आदिलाई लिनसकिन्छ भने अग्ला फर्निचरहरुमा ठूला दराजहरुलाई लिन सकिन्छ जुन घरको निदालसम्म पुगेका हुन्छन। बाह्य आकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठाडो दराज, गोलो दराज, चारपाटे दराज र प्रदर्शन दराज आदि देख्नपाइन्छ। प्रयोगको दृष्टिकोणबाट हेर्दा खाट-दराज, पोशाक दराज आदि छन। केही दराजको आकार बाकसको जस्तो हुन्छ। जस्तो भनौं, होचो दराज र बाकस दराज।

चित्रमा देखिने प्रदर्शन दराजको आकार सामान्य छ। खालि त्यसको बीचको घर्रामा ड्रेगन कुँदिएको छ। दराजको ढोका, टुप्पो र कुना सबै साधारण छन। यस्तो प्रदर्शन दराज मिंग राज-वंशकालमा खूबै प्रचलित थियो। साधारणतया सम्पन्न परीवारमा मात्रै त्यस्ता फर्निचर देख्नपाइन्थ्यो।

चीनका परम्परागत फर्निचरहरुमध्येको दराज

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान