घुँडा टेकेर बाँण हानिरहेको टेरा कोटा

   

घुँडा टेकेर बाँण हानिरहेको टेरा कोटा

घुँडा टेकेर बाँण हानिरहेको टेरा कोटा

छिन श व्हांग सम्राटको समाधिस्थलको दोस्रो नम्बरको खाल्डोबाट उत्खनन गरिएको छ।

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान