बनजंगलको क्षेत्रफल

   

धेरै वर्ष यता चीनले वन-जंगलको संरक्षण र वृक्षारोपणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा राम्रो उपलव्धि हासिल गरेको छ। सन् 2002 सम्मको तथ्याँक अनुसार चीनमा वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रफल चार करोड साठी लाख हेक्टरभन्दा बढी पुगेको छ। ती कृत्रिम वन-जंगलको परिमाण सन् 1998 को 4 प्रतिशतबाट बढेर सन् 2002 सम्म 16.55 प्रतिशत पुगिसकेको छ। वन-जंगलको कुल क्षेत्रफल पन्ध्र करोड असी लाख हेक्टर पुगेको बताइएको छ।

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान