चीनका भूतपूर्व र वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीहरु

   

चाउ एन लाई: 1949-1958 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

छन् यी: 1958-1972 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

ची फङ फै: 1972-1974 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

छ्याउ क्यान ह्वा: 1974-1976 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

ह्वाङ ह्वा: 1976-1982 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

उ स्युए छिआन्: 1982-1988 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

छिआन् छि छन्: 1988-1998 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

थांग च्या स्युएन्: 1998-2003 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

लि चाउ सिङ: 2003-2007 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

याङ च्ये छ: 2007-2013 चीनका परराष्ट्रमन्त्री

वाङ यी: 2013देखि हालसम्म चीनका परराष्ट्रमन्त्री


समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान