तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

सुन्दर कमलको फूल

2019-12-12 16:50:15

वसन्त तुमा गृष्म दरबारमा विविध रङ्गीचङ्गी फूलहरु फुल्नुका साथै हरियाली न्छ। अनि गृष्म तुमा यहाँ कमलको फूल फुल्दछ जुन निकै चित्ताकर्षक देखिन्छहरेक वर्षको जुलाई बीसदेखि अगस्ट बीस तारिखसम्म धेरै मानिसहरु यहाँ फक्रेका कमलको फूल हेर्न ओइरिन्छ

न्।