तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

चिसो मौसमको सुन्दर फोटो

2019-12-02 16:01:29

चिसो मौसमको सुन्दर फोटो

डिसेम्बर १ तारिख शाङ हाईको मौसम चीनको उत्तरी भागको चिसो हावाबाट प्रभावित भएकाले आउने हप्तामा न्युनतम् तापक्रम शून्य डिग्री पुग्ने र शहरक्षेत्रमा न्युनतम् तापक्रम ३ डिग्री हुने समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तो चिसो मौसममा विवाहको लागि नयाँ एक जोडीले खुला क्षेत्रमा सुन्दर फोटो खिचाएका छन्।

चिसो मौसमको सुन्दर फोटो

डिसेम्बर १ तारिख शाङ हाईको मौसम चीनको उत्तरी भागको चिसो हावाबाट प्रभावित भएकाले आउने हप्तामा न्युनतम् तापक्रम शून्य डिग्री पुग्ने र शहरक्षेत्रमा न्युनतम् तापक्रम ३ डिग्री हुने समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तो चिसो मौसममा विवाहको लागि नयाँ एक जोडीले खुला क्षेत्रमा सुन्दर फोटो खिचाएका छन्।

चिसो मौसमको सुन्दर फोटो

डिसेम्बर १ तारिख शाङ हाईको मौसम चीनको उत्तरी भागको चिसो हावाबाट प्रभावित भएकाले आउने हप्तामा न्युनतम् तापक्रम शून्य डिग्री पुग्ने र शहरक्षेत्रमा न्युनतम् तापक्रम ३ डिग्री हुने समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तो चिसो मौसममा विवाहको लागि नयाँ एक जोडीले खुला क्षेत्रमा सुन्दर फोटो खिचाएका छन्।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान