तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

पैचिङको सबैभन्दा लामो केबलमार्ग

2019-10-22 16:22:16

पैचिङको सबैन्दा लामो केबलमार्ग पैचिङको छयान लिङ शान पहाडमा पर्दछ। यो केबलमार्ग दुई किलोमिटर लामो । यस केबलमार्गबाट अठ्ठाईस मिनेटमा पहाडको टुप्पोमा पग्नसकिन्छ। पहाडको टुप्पोबाट पूरा पिङको दृष्य हर्नसकिन्छ