तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

हु लुन पै र घाँसमैदान -2

2019-10-12 16:05:01

हु लुन पै र मंगोलियाली जातिको बाहुल्यता छ। त्यहाँको घाँसमैदान ज्यादै सुन्दर छ र  मंगोलियाली शैलीको घोडा प्रतियोगिता पनि प्रसिद्ध ।