तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

हु लुन पै र घाँसमैदान र त्यहाँको घोडा

2019-10-11 10:06:04

 

हु लुन पै र मंगोलियाली जातिको बाहुल्यता छ। त्यहाँको घाँसमैदान ज्यादै सुन्दर छ र  मंगोलियाली शैलीको घोडा प्रतियोगिता पनि प्रसिद्ध