तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

ह पै प्रान्तको पा शाङ घाँसमैदान र त्यहाँको घोडा

2019-08-08 16:38:49

ह पै प्रान्तमा मान जातिको बाहुल्यता छ। त्यहाँको पा शाङ घाँसमैदान ज्यादै सुन्दर छ र  मान जाति शैलीको घोडा प्रतियोगिता पनि प्रसिद्ध