तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

थ्येन थान पार्क

2019-08-05 15:55:40

थ्य था पार्क पैचिङको केन्द्रमा अवस्थित छिङ राज्य कालमा थ्य था पार्क पुजा-आजा गर्ने ठाँउ हो। हाल उक्त पार्क सार्वजनिक पार्क नेको छ। उक्त पार्कमा धेरै फुलहरु रुखहरु छन।