तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > दृष्यावली > विस्तृत विषय

बसन्त चाडको पूर्व सन्ध्यामा यातायताका लागि सुरक्षित अभ्यास

2018-12-26 14:04:55

बसन्त चाडको अवधिमा यातायताको सुरक्षाका लागि डिसेम्बर २५ तारिख पैचिङ रेलवे सार्वजनिक सुरक्षा विभाग र पैचिङ शहरी सार्वजनिक सुरक्षा विभाग, पैचिङ रेलवे स्टेशन, आपतकालीन केन्द्रले पैचिङ रेलवे स्टेशनको चोकमा आकस्मिक घटनाको सामना, सुरक्षा, प्राथमिक उपचार लगायत विषयबारे अभ्यास गरेका छन्।समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान