नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > सँस्कृति > विस्तृत विषय

नेपाली खाना

2019-12-04 16:12:35

नेपाली परम्परागत खानामा दाल, भात, तरकारी तथा मासु र अचार हुने गर्छ। त्यसैगरी दु चिया पनि नेपाली प्रसिदध पेय हो। यसबाहेक मम निकै प्रसिद्ध । धेरै चिनियाँहरुला नेपाली खाना ज्यादै मन पर्छ