नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > सँस्कृति > विस्तृत विषय

थाङ्ग हु लु अर्थात चिनी-लेपितबेरि

2019-11-26 14:00:32

थाङ्ग हु लु अर्थात स्फटिक जस्तो देखिजे  चिनी-लेपितबेरि चि हिउँ ञृतुमा उत्तरी चीनमा सामान्य परा्म्परागत खाजा हो। यो लठीनमा उनेर सानो सानो गोला डल्लामा बाहिलबाट तातो चिनी राखेर बनाएको हन्छ। यो निकै सुन्दर पनि देखिन्छ। 

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान