नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > सँस्कृति > विस्तृत विषय

क्याङ तुङ प्रान्तमा किसानहरु गोलभेँर्डा टिप्दै

2019-11-13 16:07:31

क्याङ तुङ प्रान्तमा किसानहरु गोलभेँर्डा टिप्दै

क्याङ तुङ प्रान्तमा किसानहरु राम्रो गुणस्तरीय गोलभेँडा  टिप्दै छन्। उनीहरु ज्यादै खुशी देखिन्छन्। गोलभेँर्डाले स्वास्थ्यका लागि ज्यादै राम्ररो छ। त्यसैले चीनमा धेरै मानिसहरु गोलभेँर्डालाई मन पर्दछ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान