नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > सँस्कृति > विस्तृत विषय

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले सिरक राखे घाममा

2018-03-13 16:13:33

सिरकलाई घाममा राख्नु स्वास्थ्यका लागि ज्यादै राम्रो पनि मानिन्छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान