तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > सँस्कृति > विस्तृत विषय

घनिष्ट साथी - घोडा र बिरालो

2017-02-16 11:20:20

    बेलायतमा एउटा घोडा र बिरालो निकै नै घनिष्ट साथी बनेको छ। तिनीहरू सधैँ सँगसँगै खेल्ने तथा बस्ने गरेको छ।


समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान