तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > आदान-प्रदान > विस्तृत विषय

विभिन्न विदेशी उद्योग व्यवसायहरू चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा

2019-11-01 18:25:47

विभिन्न विदेशी उद्योग व्यवसायहरू चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा

चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पो शुरू हुन लागेको छ। हालसम्म १५० मुलुक र क्षेत्रबाट आउने ३००० भन्दा बढी विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा सहभागी हुने जनाइएको छ। सो उद्योग व्यवसायहरूमध्येका १००० भन्दा बढी व्यवसायहरूले पहिलो पटक चिनियाँ आयात एक्स्पोमा भाग लिँदैछन्।

विभिन्न विदेशी उद्योग व्यवसायहरू चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा

चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पो शुरू हुन लागेको छ। हालसम्म १५० मुलुक र क्षेत्रबाट आउने ३००० भन्दा बढी विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा सहभागी हुने जनाइएको छ। सो उद्योग व्यवसायहरूमध्येका १००० भन्दा बढी व्यवसायहरूले पहिलो पटक चिनियाँ आयात एक्स्पोमा भाग लिँदैछन्।

विभिन्न विदेशी उद्योग व्यवसायहरू चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा

चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पो शुरू हुन लागेको छ। हालसम्म १५० मुलुक र क्षेत्रबाट आउने ३००० भन्दा बढी विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा सहभागी हुने जनाइएको छ। सो उद्योग व्यवसायहरूमध्येका १००० भन्दा बढी व्यवसायहरूले पहिलो पटक चिनियाँ आयात एक्स्पोमा भाग लिँदैछन्।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान