तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > आदान-प्रदान > विस्तृत विषय

चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा रोबोट सञ्चालन गरिने

2019-10-31 16:51:25

चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा रोबोट सञ्चालन गरिने

चीनको शाङहाई भन्सारले चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा सेवा दिनका लागि एउटा 5G गश्ती रोबोट सञ्चालन गर्ने भएको छ। हाल सो “कुआन कुआन”नामक 5G गश्ती रोबोट एक्स्पोमा प्रदर्शन तयारी गरिएको छ।

चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा रोबोट सञ्चालन गरिने

चीनको शाङहाई भन्सारले चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा सेवा दिनका लागि एउटा 5G गश्ती रोबोट सञ्चालन गर्ने भएको छ। हाल सो “कुआन कुआन”नामक 5G गश्ती रोबोट एक्स्पोमा प्रदर्शन तयारी गरिएको छ।

चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा रोबोट सञ्चालन गरिने

चीनको शाङहाई भन्सारले चिनियाँ दोस्रो आयात एक्स्पोमा सेवा दिनका लागि एउटा 5G गश्ती रोबोट सञ्चालन गर्ने भएको छ। हाल सो “कुआन कुआन”नामक 5G गश्ती रोबोट एक्स्पोमा प्रदर्शन तयारी गरिएको छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान