तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > फोटो ग्यालरी > आदान-प्रदान > विस्तृत विषय

२०१९ ब्रिक्स मुलुक वैज्ञानिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजित

2019-06-27 16:47:58

२०१९ ब्रिक्स मुलुक वैज्ञानिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजित

२०१९ ब्रिक्स मुलुक वैज्ञानिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी जुन २६ तारिख पैचिङ दोस्रो विदेशी भाषा प्रतिष्ठानमा आयोजित भयो। सो संगोष्ठीको “विश्वव्यपी नियन्त्रण तथा बहुपक्षीयतावाद” भन्ने शीर्षक रहेको छ र ब्रिक्स मुलुकहरूको अध्ययन तथा सहकार्यको आदान-प्रदानको लागि एउटा चौतर्फी निर्माण गर्ने संगोष्ठीको मुख्य उद्देश्य हो।

२०१९ ब्रिक्स मुलुक वैज्ञानिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजित

२०१९ ब्रिक्स मुलुक वैज्ञानिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी जुन २६ तारिख पैचिङ दोस्रो विदेशी भाषा प्रतिष्ठानमा आयोजित भयो। सो संगोष्ठीको “विश्वव्यपी नियन्त्रण तथा बहुपक्षीयतावाद” भन्ने शीर्षक रहेको छ र ब्रिक्स मुलुकहरूको अध्ययन तथा सहकार्यको आदान-प्रदानको लागि एउटा चौतर्फी निर्माण गर्ने संगोष्ठीको मुख्य उद्देश्य हो।

२०१९ ब्रिक्स मुलुक वैज्ञानिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजित

२०१९ ब्रिक्स मुलुक वैज्ञानिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी जुन २६ तारिख पैचिङ दोस्रो विदेशी भाषा प्रतिष्ठानमा आयोजित भयो। सो संगोष्ठीको “विश्वव्यपी नियन्त्रण तथा बहुपक्षीयतावाद” भन्ने शीर्षक रहेको छ र ब्रिक्स मुलुकहरूको अध्ययन तथा सहकार्यको आदान-प्रदानको लागि एउटा चौतर्फी निर्माण गर्ने संगोष्ठीको मुख्य उद्देश्य हो।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान