नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ छयसठ्ठी: व्यायाम र स्वास्थ्य

2014-10-29 16:35:46 CRI

वर्षा: श्रोताहरु नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

दयाराम: नमस्कार। म आजको उद्‍घोषक दयारामको तर्फबाट।

वर्षा: गएको पाठ हामीले बिहानको व्यायामबारे सिकेका छौं। अब हामी गत पाठका मुख्य वाक्य पुनः एक पटक दोहर्‍याएर सिकौं। "काइ छि ठ्रुवाङ ल"।, उठ्ने बेला भयो। छि ठ्रुवाङ, उठ्नु।

दयाराम: छि ठ्रुवाङ ।

वर्षा: काइ छि ठ्रुवाङ ल।

दयाराम: काइ छि ठ्रुवाङ ल।

वर्षा: चाउ शाङ त खोंग छि।, बिहानको हावा।

दयाराम: चाउ शाङ त खोंग छि।

वर्षा: ट्रन हाउ, सांच्चिकै राम्रो।

दयाराम: ट्रन हाउ।

वर्षा: "चाउ शाङ त खोंग छि ट्रन हाउ"।, बिहानको हावा सांच्चिकै राम्रो छ।

दयाराम: चाउ शाङ त खोंग छि ट्रन हाउ।

वर्षा: वो मन, हामी।

दयाराम:वो मन।

वर्षा: "छ्यु सान सान पु पा"।, बाहिर डुल्न जाऔं।

दयाराम: छ्यु सान सान पु पा।

वर्षा: "वो मन छ्यु सान सान पु पा"।, हामी बाहिर डुल्न जाऔं।

दयाराम: वो मन छ्यु सान सान पु पा।

वर्षा: "वो थेन थेन तौ लाइ"।, म हरेक दिन यहाँ आउँछु।

दयाराम: वो थेन थेन तौ लाइ।

वर्षा: "थेन थेन तौ लाइ", हरेक दिन यहाँ आउँछु।

दयाराम: थेन थेन तौ लाइ।

वर्षा: वो थेन थेन तौ लाइ।

दयाराम: "वो थेन थेन तौ लाइ"।, म हरेक दिन यहाँ आउँछु।

वर्षाः अब हामी गएको पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः काइ छि ठ्रुवाङ ल। पे श्वै ल।

खः वो हाइ खुन ट्र न।

वार्तालाप दुइ

कः चाउ शाङ त खोंग छि ट्रन हाउ।

खः शेन चाइ पैचिङ त खोंग छि युए लाइ युए हाउ ल।

वार्तालाप तीन

क: वो मन छ्यु सान सान पु पा।

ख: हाउ। वो शी ह्वान सान पु।

वार्तालाप चार

क: ता ये, निन चिङ ठ्राग तुआन लेन मा?

ख: त्वै, वो थेन थेन तौ लाइ।

वर्षा:गएको पाठका विषयमा आजलाई यत्ति नै। अब आजको विषयतर्फ लागौं।

1234...>

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान