नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ अन्ठाउन्न

2014-10-29 16:29:21 CRI

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस।

वार्तालाप दुइ

क: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

ख: वो याउ फिङ्ग ट्रुवाँग त।

वर्षा: दयाराम जी, तपाईं स्कट्ल्याण्डको विस्की चाहनु भएमा बारका सेवकले सामान्य रुपमा तपाईंसमक्ष "आइस चाहिन्छ कि" भन्ने प्रश्न सोध्छन्। "आइस चाहिन्छ कि" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने तपाईंलाई थाहा छ कि?

दयाराम: मलाई थाहा छैन। सिकाउनोस् न।

वर्षा: तपाईं "याउ च्या पिङ्ग मा" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: याउ च्या पिङ्ग मा।

वर्षा: ठीक छ, "याउ" भनेको "चाहिन्छ"।

दयाराम: याउ

वर्षा: पिङ्ग, आइस।

दयाराम: पिङ्ग।

वर्षा: च्या पिङ्ग, आइस थप्नु।

दयाराम: च्या पिङ्ग ।

वर्षा: याउ च्या पिङ्ग मा।

दयाराम: "याउ च्या पिङ्ग मा?" आइस चाहिन्छ कि। अनि "मलाई आइस चाहिंदैन" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: तपाईं "पु च्या पिङ्ग" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: पु च्या पिङ्ग।

वर्षा: "पु च्या", चाहिंदैन।

दयाराम: पु च्या।

वर्षा: पिङ्ग, आइस।

दयाराम: पिङ्ग।

वर्षा: पूर्ण वाक्य: पु च्या पिङ्ग।

दयाराम: पु च्या पिङ्ग, आइस चाहिंदैन।

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप तीन

क: छिङ्ग वन निन ह तेन शन मो?

ख: वो याउ यी पै सु क लान वै श ची।

क: याउ च्या पिङ्ग मा?

ख: पु च्या पिङ्ग।

वर्षा: हरेक मान्छे बार गएर रक्सी मात्र खाने होइनन्। उनीहरु अन्य हल्का पेय पनि पिउन चाहन्छन्।

दयाराम: हो, त्यसलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: तपाईं "यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ।

वर्षा: यौ मै यौ, "छ कि छैन" भन्ने अर्थ।

दयाराम: यौ मै यौ।

वर्षा: "थान स्वान यिन ल्याउ" भनेको "पिउने हल्का पेय"।

दयाराम: थान स्वान यिन ल्याउ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान