नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ अन्ठाउन्न

2014-10-29 16:29:21 CRI

ख: त्वै पु छि, वो पु ह्वै श्वो यिङ्ग यू।

वार्तालाप तीन

क: शन मो श हौ खाइ श्वे?

ख: च्यौ युए यी हाउ।

वार्तालाप चार

क: यी क श्वे छि त श्वे फै श त्वो शाउ?

ख: यी क श्वे छि यी वान।

दयाराम: गएको पाठका विषयको पुनरावेदन यत्ति नै। अब आजको विषयतर्फ लागौं।

आजका मुख्य वाक्यहरु यस प्रकार छनः

वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

याउ च्या पिङ्ग मा?

यौ मै यौ थान स्वान यिन ल्याउ?

वर्षा: दयारामजी, लामो समयको चिनियाँ भाषा सिकेपछि हामी बारमा जाऔंला!

दयाराम: हुन्छ! तर बार पुगेपछि "मलाई एक बोतल बियर चाहिन्छ" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षा: सजिलो छ, म तपाईंलाई सिकाउँछु। तपाईं "वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ" भन्न सक्नुहुन्छ।

दयाराम: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: ठीक छ, "वो याउ" भनेको "मलाई चाहिन्छ"।

दयाराम: वो याउ।

वर्षा: "यी फिङ्ग फि च्यौ" भनेको "एक बोतल बियर" हो।

दयाराम: यी फिङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: फि च्यौ" बियर।

दयाराम: फि च्यौ।

वर्षा: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

दयाराम: "वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ"।, मलाई एक बोतल बियर चाहिन्छ।

वर्षा: अब तलको वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप एक

क: छिङ्ग वन निन ह तेन शन मो?

ख: वो याउ यी फिङ्ग फि च्यौ।

क: छिङ्ग शाउ तङ्ग। मा शाङ्ग च्यौ लाई।

ख: शे शे।

वर्षा: अब अर्को वाक्य: "निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?" तपाईंलाई कुन किसिमको बियर चाहिन्छ?

दयाराम: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

वर्षा: निन, तपाईं।

दयाराम: निन।

वर्षा: याउ, चाहिन्छ।

दयाराम: याउ।

वर्षा: "नै चोङ्ग फि च्यौ" भनेको "कुन किसिमको बियर" हो।

दयाराम: नै चोङ्ग फि च्यौ।

वर्षा: पूर्ण वाक्य: निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?

दयाराम: "निन याउ नै ट्रोंग फि च्यौ?" तपाईंलाई कुन किसिमको बियर चाहिन्छ?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान