तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ छपन्न

2014-10-29 16:26:33 CRI


वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट वर्षाको।

दयारामः नमस्कार। म सञ्चालक दयाराम दाहाल हुँ।

वर्षाः पहिले जस्तै सर्वप्रथम हामीले गत पाठका बिषयबारे दोहोर्‍याएर सिकौं। नि स्वे शन म चुआन ये? तपाईं के बिषयबारे अध्ययनरत हुनुहुन्छ?

दयारामः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

वर्षाः श्वे, अध्ययन गर्नु।

दयारामः श्वे ।

वर्षाः शन मो ट्रुआन ये, कुन बिषय।

दयारामः शन मो ट्रुआन ये।

वर्षाः "वो मन त ख हन यौ यि स"।, हाम्रो पाठ निकै रोचक छ।

दयारामः वो मन त ख हन यौ यि स।

वर्षाः वो मन त ख, हाम्रो पाठ।

दयारामः वो मन त ख।

वर्षाः हन यौ यि स, निकै रोचक छ।

दयारामः हन यौ यि स।

वर्षाः "वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ"।, हाम्रो विद्यालका शिक्षक-शिक्षिकाको स्तर राम्रो छ।

दयारामः वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ।

वर्षाः वो मन श्वे श्याउ, हाम्रो विद्यालय।

दयारामः वो मन श्वे श्याउ ।

वर्षाः लाउ श त श्वै फिंग, शिक्षक-शिक्षिकाको स्तर।

दयारामः लाउ श त श्वै फिंग।

वर्षाः तौ हन काउ, सबै राम्रो छ।

दयारामः तौ हन काउ।

वर्षाः "ख यि पु खाउ मा?" परिक्षामा पुनः भाग लिन पाइन्छ कि?

दयारामः ख यि पु खाउ मा?

वर्षाः पु खाउ, परिक्षामा पुनः भाग लिनु।

दयारामः पु खाउ।

वर्षाः अब गत पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

खः वो श्वे चिंग चि।

वार्तालाप दुइ

कः नि शी व्हान नि त ट्रुआन ये मा?

खः शी व्हान, वो मन त ख हन यौ यि स।

वार्तालाप तीन

कः वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ।

खः श मा? ना था मन तुइ श्वे शंग याउ छ्यौ येन क मा?

कः था मन तौ हन येन क।

वार्तालाप चार

कः यौ ल्यांग क रन पु चि क।

खः ट्रन ताउ मै। ख यि पु खाउ मा?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान