नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ पचपन्न

2014-10-29 16:28:26 CRI

दयारामः वो मन त ख हन यौ यि स।

वार्तालाप दुइ

कः नि शी व्हान नि त ट्रुआन ये मा?

खः शी व्हान, वो मन त ख हन यौ यि स।

वर्षाः वो मन त ख, हाम्रा पाठहरु।

दयारामः वो मन त ख।

वर्षाः हन यौ यि स, निकै रमाइलो छ।

दयारामः व मन त ख।

वर्षाः "वो मन त ख हन यौ यि स"।, हाम्रा पाठहरु निकै रमाइला छन्।

दयारामः वो मन त ख हन यौ यि स।

वार्तालाप दुइ

कः नि शी व्हान नि त ट्रुआन ये मा?

खः शी व्हान, वो मन त ख हन यौ यि स।

दयारामः "हाम्रो विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाको स्तर राम्रो छ" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भनिन्छ?

वर्षाः यसलाई "वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ" भनिन्छ।

दयारामः वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ।

वर्षाः वो मन, हामी।

दयारामः वो मन।

वर्षाः श्वे श्याउ, विद्यालय।

दयारामः श्वे श्याउ ।

वर्षाः लाउ श, शिक्षक र शिक्षिका।

दयारामः शाउ श।

वर्षाः श्वै फिंग। स्तर।

दयारामः श्वै फिंग।

वर्षाः तौ, सबै।

दयारामः तौ।

वर्षाः हन काउ, निकै राम्रो वा निकै बढी छ।

दयारामः हन काउ।

वर्षाः वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ। हाम्रो विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाको स्तर राम्रो छ।

दयारामः वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ।

वार्तालाप तीन

कः वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ।

खः श मा? ना था मन तुइ श्वे शंग याउ छ्यौ येन क मा?

कः था मन तौ हन येन क।

वर्षाः वो मन श्वे श्याउ, हाम्रो विद्यालय।

दयारामः वो मन श्वे श्याउ।

वर्षाः लाउ श त श्वै फिंग, शिक्षक र शिक्षिकाको स्तर।

दयारामः लाउ श त श्वै फिंग।

वर्षा तौ हन काउ, सबै राम्रो छ।

दयारामः तौ हन काउ।

वर्षाः वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग तौ हन काउ। हाम्रो विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाको स्तर राम्रो छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान