नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ पचपन्न

2014-10-29 16:28:26 CRI

वार्तालाप चार

कः चन मो चिन रु मु लु ठ्रा श्युन?

खः तेन चि ट्र अर ।

वर्षाः गत पाठका बिषय आजलाई यत्ति नै। अब आजका मुख्य बिषयतिर लागौं।

मुख्य बिषय

नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

वो मन त ख हन यौ यि स।

वो मन श्वे श्याउ लाउ श त श्वै फिंग हन काउ।

ख यि पु खाउ मा?

दयारामः हालमा चीनका विभिन्न विश्व-विद्यालयमा अध्ययनरत् नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या बढी छ। तिनीहरुले चिनियाँ विद्यार्थीसित कुराकानी गर्दा भाषाको समस्याको सामना गर्नपरेको छ। तपाईं के बिषयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः यो वाक्यलाई नि स्वे शन म चुआन ये भनिन्छ।

दयारामः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

वर्षाः नि, तपाईं वा तिमी।

दयारामः नि।

वर्षाः श्वे , अध्ययन गर्नु।

दयारामः श्वे ।

वर्षाः ट्रुआन ये, बिषय।

दयारामः ट्रुआन ये।

वर्षाः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

दयारामः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

वार्तालाप एक

कः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

खः वो श्वे चिंग चि।

वर्षाः श्वे, अध्ययन गर्नु।

दयारामः श्वे।

वर्षाः शन मो ट्रुआन ये? के बिषय।

दयारामः शन मो ट्रुआन ये?

वर्षाः "नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?" तपाईं के बिषयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ?

दयारामः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये।

वार्तालाप एक

कः नि श्वे शन मो ट्रुआन ये?

खः वो श्वे चिंग चि।

दयारामः "हाम्रा पाठहरु निकै रमाइला छन्" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भनिन्छ त?

वर्षाः यसलाई "वो मन त ख हन यौ यि स" भनिन्छ।

दयारामः वो मन त ख हन यौ यि स।

वर्षाः वो मन त। हाम्रो

दयारामः वो मन त।

वर्षाः ख, पाठ।

दयारामः ख।

वर्षाः हन, निकै।

दयारामः हन।

वर्षाः यौ यि स, रमाइलो।

दयारामः यौ यि स।

वर्षाः वो मन त ख हन यौ यि स, हाम्रा पाठहरु निकै रमाइला छन्।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान