नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ पचपन्न

2014-10-29 16:28:26 CRI

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

दयारामः नमस्कार। म सञ्चालक दयाराम दाहाल हुँ।

वर्षाः सबभन्दा पहिले हामीले गत पाठमा सिकेका बिषयबारे पुनः दोहोर्‍याऔं। कसो दयाराम जी?

दयारामः हुन्छ।

वर्षाः "पुस्तक सापट लिने प्रमाण -पत्र कसरी लिने" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा चन म पान चे शु चंग भनिन्छ।

दयारामः चन मो पान चे शु ट्रंग।

वर्षाः चन मो पान, कसरी गर्नु।

दयारामः चन मो पान।

वर्षाः चे शु ट्रंग, पुस्तक सापट लिने प्रमाण पत्र।

दयारामः चे शु ट्रंग।

वर्षाः "यी पुस्तकलाई सापट लिन सकिन्छ कि" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा "ट्र शे शु ख यि वाई चे मा" भनिन्छ।

दयारामः ट्र शे शु ख यि वाई चे मा?

वर्षाः ट्र शे शु, यी पुस्तक।

दयारामः ट्र शे शु।

वर्षाः वाई चे, बाहिरका लागि सापट दिनु।

दयारामः वाई चे।

वर्षाः "ट्र यौ वाई वन शु खान पाउ ट्र मा?" यहाँ विदेशी भाषाको पुस्तक र अखवार छ कि?

दयारामः ट्र यौ वाई वन शु खान पाउ ट् मा?

वर्षाः वाई वन, विदेशी भाषा।

दयारामः वाई वन।

वर्षाः शु खान पाउ ट्, पुस्तक र अखवार।

दयारामः शु खान पाउ ट्।

वर्षाः तेन चे ट्र अर, यहाँ थिच्नु।

दयारामः तेन चे ट्र अर ।

वर्षाः तेन चे, थिच्नु।

दयारामः तेन चे।

वर्षाः तेन चे ट्र अर, यहाँ थिच्नु।

दयारामः तेन चि ट्र अर।

वर्षाः अब गत पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः चन मो पान चे शु ट्रंग?

खः नि श्यु याउ ट्रुन पै यी ट्रांग यी छुन ट्राउ फेन। यी चि श् ख्वाई छेन त कुंग पन फै।

वार्तालाप दुइ

कः ट्र शे शु ख यी वाई चे मा?

खः पु ख यी। ट्र श थु शु क्वान त क्वै तिंग।

वार्तालाप तीन

कः ट्र अर यौ वाई वन शु खान पाउ ट् मा?

खः तांग रान यौ ल। च्यौ चाई अर लौ युए लान श्।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान