तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ त्रिपन्न

2014-10-29 16:26:05 CRI

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा कार्यक्रमबाट वर्षाको।

दयारामः नमस्कार। म सञ्चालक दयाराम दहाल हुँ।

वर्षाः गत पाठमा हामीले शिशुविद्यालयमा प्रयोग गरिने केही शव्दबारे सिकेका थियौं। उदाहरणका लागि "तपाईंको विद्यालयमा स्कुल बसको सुविधा छ कि" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा "यौ मै यौ पान ठ्र" भनिन्छ।

दयारामः यौ मै यौ पान ठ्र?

वर्षाः पान ठ्र , स्कुल वा अफिल बस।

दयारामः पान ठ्र ।

वर्षाः "मै थेन चि तेन चे सुंग"? हरेक दिन कहिले छोराछोरीलाई यहाँ पुर्‍याउने र यहाँबाट फिर्ता लिने?

दयारामः मै थेन चि तेन चे सुंग?

वर्षाः चि तेन, कति बजे।

दयारामः चि तेन।

वर्षाः चे सुंग, फिर्ता लिनु र पुर्‍याउनु।

दयारामः चे सुंग।

वर्षाः "तुआन ऊ चे वो मन फांग च्या सान थेन"। तुआन ऊ चाडमा हाम्रो तीन दिनको बिदा छ।

दयारामः तुआन ऊ चे वो मन फांग च्या सान थेन।

वर्षाः तुआन ऊ चे, चीनको एउटा परम्परागत चाड।

दयारामः तुआन ऊ चे।

वर्षाः फांग सान थेन च्या, तीन दिनको बिदा।

दयारामः फांग सान थेन च्या।

वर्षाः "ट्र ट्राँग ह खा सुंग कै नि"।, यो कार्ड तपाईंलाई दिनु।

दयारामः ट्र ट्राँग ह खा सुंग कै नि।

वर्षाः ट्र ट्राँग ह खा। यो कार्ड।

दयारामः ट्र ट्राँग ह खा।

वर्षाः सुंग कै नि, तपाईंलाई दिनु।

दयारामः सुंग कै निन।

वर्षाः अब गत पाठका सम्पूर्ण वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः निन हाउ। छिंग वन नि मन श्वे श्याउ यौ मै यौ पान ठ्र?

खः वो मन ट्र अर यौ पान ठ्र।

वार्तालाप दुइ

कः मै थेन चि तेन चे सुंग।

खः चाउ शांग पा तेन छ्यु चे। पांग वान उ तेन सुंग व्है छ्यु।

वार्तालाप तीन

कः तुआन ऊ चे वो मन फांग सान थेन च्या।

खः ट्रु निन चे र(हलन्द) ख्वाई ल।

वार्तालाप चार

कः ट्र ट्राँग ह खा सुंग कै निन।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान