तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ उनन्चास: आकस्मिक उपचार

2014-10-29 15:22:53 CRI


वर्षाः सबैलाई नमस्कार। "दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा" कार्यक्रममा तपाईंहरुलाई स्वागत। म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका वर्षा।

कमलः नमस्कार सबैलाई। म कमल लम्साल।

वर्षाः गत पाठमा हामीले औषधी पसलमा करसी औषधी किन्ने भन्ने विषयबारे सिकाएका थियौं। अब हामी ती विषयहरु दोर्‍याएर सिकौं-

कमलः हस।

वर्षाः पहिलो वाक्यः "च्वै चिन वो या थंग"।, "पछिल्लो समयमा मेरो दाँत दुख्नथालेको छ"।

कमलः च्वै चिन वो या थंग।

वर्षाः च्वै चिन", "हालै" ।

कमलः च्वै चिन।

वर्षाः "वो या थंग", , "मेरो दाँत दुख्छ"।

कमलः वो या थंग।

वर्षाः च्वै चिन वो या थंग।

कमलः "च्वै चिन वो या थंग"।, "पछिल्लो समयमा मेरो दाँत दुख्नथालेको छ"।

वर्षाः "यिंग काई ठ् शन मो याउ नाई?", "म कुन औषधी खाउँ त?"

कमलः यिंग काई ठ् शन मो याउ नाई?

वर्षाः "यिंग काई", "आवश्यक"।

कमलः यिंग काई।

वर्षाः "नी श् श् ट्र ट्रोंग याउ"।, "तपाईं यो औषधी खाएर हेर्नुहोस्।

कमलः नी श् श् ट्र ट्रोंग याउ।

वर्षाः "ट्र ट्रोंग याउ", "यस किसिमको औषधी"।

कमलः ट्र ट्रोंग याउ।

वर्षाः ट्र ट्रोंग याउ श्याओ को पु छ्वो।

कमलः "ट्र ट्रोंग याउ श्याओ को पु छ्वो"।, "यस औषधीले एकदमै फाइदा गर्छ"।

वर्षाः "श्याओ को पु छ्वो", "असर राम्रो छ"।

कमलः श्याओ को पु छ्वो।

वर्षाः अब अघिल्लो पाठको पूरा वार्तालाप सुनौं‍।-

वार्तालाप एक

कः च्वै चिन वो या थंग"।

खः शन मो श् हौ खाई श् त?

कः छेन थेन।

वार्तालाप दुइ

कः यिंग काई ठ् शन मो याउ नाई?

खः नी श् श् ट्र ट्रोंग याउ।

कः शिंग।

वार्तालाप तीन

कः ट्र ट्रोंग याउ श्याओ को पु छ्वो।

खः यौ फु च्वो योंग मा?

कः मै शन मो फु च्वो योंग।

कमलः अघिल्लो पाठको पुनरावलोकन यत्ति नै। अब आजका मुख्य विषयतिर लागौं।

आजका मुख्य विषयहरुः

ख्वाई च्याओ च्यौ हू ठ्र।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान