तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ अठचालीस: औषधी पसलमा

2014-10-29 15:22:14 CRI


वर्षाः सबैलाई नमस्कार। "दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा" कार्यक्रममा तपाईंहरुलाई स्वागत। म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका वर्षा।

कमलः नमस्कार सबैलाई। म कमल लम्साल। अघिल्लो पाठमा हामीले औषधी उपचारसम्बन्धी वाक्य सिकाएका थियौं। अब हामी छिटो-छिटो त्यसलाई एक पटक दोहर्‍याऔं, कसो?

कमलः कुनै समस्या छैन। पहिलो वाक्यः वो कै नी खाई तेन अर कान माउ याओ।

कमलः "वो कै नी खाई तेन अर कान माउ याओ"।, "म तपाई‍लाई रुघा लागेको केही औषधी दिन्छु"।

वर्षाः "कान माउ याओ", "रुघा लागेको औषधी"।

कमलः कान माउ याओ।

वर्षाः "मै थेन ठ् ची छ्? ", "हरेक दिन कति पटक खाने?"

कमलः मै थेन ठ् ची छ्?

वर्षाः "मै थेन", "हरेक दिन"।

कमलः मै थेन।

वर्षाः "ची छ्", "कति पटक"

कमलः ची छ्।

वर्षाः यी थेन सान छ्, मै छ् यी फेन।

कमलः "यी थेन सान छ्, मै छ् यी फेन"।, "दिनको तीन पटक, हरेक पटक एकेक चक्की खाने"।

वर्षाः "यी थेन सान छ्", " दिन एकको तीन पटक"।

कमलः यी थेन सान छ्।

वर्षाः " मै छ यी फेन", "हरेक पटक एक चक्की"।

कमलः मै छ् यी फेन।

वर्षाः व्है छ्यु त्वो ह श्वै, हाउ हाउ शिउ शी।

कमलः "व्है छ्यु त्वो ह श्वै, हाउ हाउ शिउ शी" ।, "घर फर्केर बढी पानी पिउनुहोस्, राम्रोसँग आराम गर्नुहोस्।

वर्षाः "व्है छ्यु", "फर्कनु"।

कमलः व्है छ्यु।

वर्षाः "त्वो ह श्वै", "बढी पानी पिउनु" ।

कमलः त्वो ह श्वै।

वर्षाः "हाउ हाउ शिउ शी", "राम्ररी आराम गर्नु"।

कमलः हाउ हाउ शिउ शी।

वर्षाः अब अघिल्लो पाठको पूरा वार्तालाप सुनौं‍।-

वार्तालाप एक

कः नी कान माउ ल, वो कै नी खाई तेन अर कान माउ याओ।

खः हाउ त।

वार्तालाप दुइ

कः मै थेन ठ् ची छ्?

खः यी थेन सान छ्, मै छ् यी फेन।

वार्तालाप तीन

कः व्है छ्यु त्वो ह श्वै, हाउ हाउ शिउ शी।

खः ट् ताउ ल, शे शे।

कमलः अघिल्लो पाठको पुनरावलोकन यत्ति नै। अब आजको मुख्य विषयतिर लागौं।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान