नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ चवालीस: हराएको खबर दिनु

2014-10-29 15:19:17 CRI

वर्षाः ठीक छ। "त्यसो भए तपाईं छिट्टै हराएको खबर दिनुहोस्"।, "ना नी कान ख्वाई क्वा श् पा"।

कमलः ना नी कान ख्वाई क्वा श् पा

वर्षाः "ना", "त्यसो भए"।

कमलः ना।

वर्षाः "नी", "तिमी"।

कमलः नी।

वर्षाः "कान ख्वाई", "छिटो वा चाँडै"।

कमलः कान ख्वाई।

वर्षाः "क्वा श्", "हराएको खबर दिनु"।

कमलः क्वा श्।

वर्षाः ना नी कान ख्वाई क्वा श् पा

कमलः "ना नी कान ख्वाई क्वा श् पा"।, "त्यसो भए तपाईं छिट्टै हराएको खबर दिनुहोस्"।

वार्तालाप दुइ

कः वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल।

खः ना नी कान ख्वाई क्वा श् पा।

कः क्वा श् श्यु याओ शन मो ट्रँग चेन नी?

खः श्यु याओ नी त हू ट्राउ ह खा हाउ।

कमलः मलाई नयाँ कार्ड बनाउन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने इच्छा छ।

वर्षाः सामान्य अवस्थामा पाँच दिन लाग्छ। कुनै बेला एक हप्ता नै लाग्छ। फरक-फरक बैंकको फरक-फरक नीति छ। तपाई‍ उनीहरुसँग सोध्नुहोस् न। बैंकका कर्मचारीले तपाई‍लाई यसरी भन्न सक्नेछन-

यी क शिंग छी यी हौ लाई छ्यु।

कमलः यी क शिंग छी यी हौ लाई छ्यु।

वर्षाः "यी क शिंग छी", "एक हप्ता"।

कमलः यी क शिंग छी।

वर्षाः "यी हौ", "पछि"।

कमलः यी हौ।

वर्षाः "लाई छ्यु", "लिन आउनु"।

कमलः लाई छ्यु।

वर्षाः "यी क शिंग छी यी हौ लाई छ्यु"।, "एक हप्तापछि लिन आउनुहोस्"।

कमलः यी क शिंग छी यी हौ लाई छ्यु।

वार्तालाप तीन

कः शिन खा शन मो श् हौ नंग पान हाउ?

खः यी क शिंग छी यी हौ लाई छ्यु।

वर्षाः अब हामी छिटो-छिटो आज सिकेका विषयहरु दोहर्‍याएर सिकौं-

"त्यौ ल", "हरायो"।

कमलः त्यौ ल।

वर्षाः "वो त छेन पाउ त्यौ ल"।, "मेरो पैसा राख्ने थैली हरायो"।

कमलः वो त छेन पाउ त्यौ ल।

वर्षाः "वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल"।

कमलः "वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल"।, "मेरो बैंक कार्ड पनि हरायो"।

वर्षाः ना नी कान ख्वाई क्वा श् पा।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान