नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ चवालीस: हराएको खबर दिनु

2014-10-29 15:19:17 CRI

वर्षाः तपाईंले यसरी भन्नुपर्छः वो त छेन पाउ त्यौ ल।

कमलः वो त छेन पाउ त्यौ ल।

वर्षाः "वो त", "मेरो"।

कमलः वो त।

वर्षाः "छेन पाउ", "मनी ब्याग वा पैसा राख्ने थैली"।

कमलः छेन पाउ।

वर्षाः "त्यौ ल", "हरायो"।

कमलः त्यौ ल।

वर्षाः वो त छेन पाउ त्यौ ल।

कमलः "वो त छेन पाउ त्यौ ल"।, "मेरो मनी ब्याग हरायो"।

वार्तालाप एक

कः वो त छेन पाउ त्यौ ल।

खः पु याओ ट्राउ ची, वो पाँग नी ट्राउ।

वर्षाः अं साँच्ची यहाँनेर म सोध्नचाहन्छु, तपाईंगको बैंक कार्ड त छ?

कमलः मेरो क्रेडिट कार्ड पनि हरायो।

वर्षाः विचरा कमलजी।

कमलः वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल।

वर्षाः "वो त", "मेरो"।

कमलः वो त।

वर्षाः "यिंग हाँग खा", "बैंक कार्ड"।

कमलः यिंग हाँग खा।

वर्षाः "ये", "पनि"।

कमलः ये।

वर्षाः "त्यौ ल", "हरायो"

कमलः त्यौ ल।

वर्षाः चिनियाँ भाषामा एउटा क्रियाको काम सकिएको अर्थ बुझाउँदा मुख्यतः सहायक शब्द "ल"को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि, वो त छेन पाउ त्यौ ल। वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल। यस्तो अर्थ बुझाउँदा सहायक शब्द "ल" लाई वाक्यको अन्त्यमा राख्नुपर्छ।

कमलः मैले बुझें।

वर्षाः "वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल"।

कमलः "वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल"।, "मेरो बैंक कार्ड पनि हरायो"।

वार्तालाप दुइ

कः वो त यिंग हाँग खा ये त्यौ ल।

खः ना नी कान ख्वाई क्वा श् पा।

कः क्वा श् श्यु याओ शन मो ट्रँग चेन नी?

खः श्यु याओ नी त हू ट्राउ ह खा हाउ।

कमलः भर्खरै तपाईंले मलाई सिकाउनुभएको दुइटै वाक्यको अन्त्यमा "ल" भन्ने शब्द छ। यसको कुनै नियम छ कि?

वर्षाः म तपाईं‍लाई सिकाउँछु। वास्तवमा यहाँ "ल" भन्ने शब्द एउटा क्रिया सकिएको अर्थ बुझाउने सहायक शब्द हो।

कमलः ए मैले बुझें। यसभन्दा अघिको पाठमा हामीले उल्लेख गरेका थियौं यसबारे।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान