नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ बयालीस: पैसा पठाउने

2014-10-29 15:16:41 CRI


वर्षाः सबैलाई नमस्कार। "दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा" कार्यक्रममा तपाईंहरुलाई स्वागत। म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका वर्षा।

कमलः नमस्कार सबैलाई। म कमल लम्साल।

वर्षाः अघिल्लो पाठमा हामीले बैंकसम्बन्धी केही व्यावहारिक शब्द सिकाएका थियौं। अब हामी ती विषयहरु दोहर्‍याएर सिकौं-

"निंग हाउ, याओ पाँग माँग मा?"

कमलः निंग हाउ, याओ पाँग माँग मा?

वर्षाः "याओ पाँग माँग मा?", "मेरो सहयोग चाहिन्छ?"

कमलः याओ पाँग माँग मा?

वर्षाः "तेन व्हा फै", " टेलिफोन महसुल"।

कमलः तेन व्हा फै।

वर्षाः "वो च्याउ तेन व्हा फै"।, "म टेलिफोनको महसुल तिर्न चाहन्छु"।

कमलः वो च्याउ तेन व्हा फै।

वर्षाः "वो च्याउ तेन फै"।, "म विद्युत महसुल तिर्न चाहन्छु"।

कमलः वो च्याउ तेन फै।

वर्षाः "तेन फै", "विद्युत महसुल"।

कमलः तेन फै।

वर्षाः "यिंग हाँग शिंग छी र शिउ शी मा?"

कमलः यिंग हाँग शिंग छी र शिउ शी मा?

वर्षाः "यिंग हाँग", "बैंक"।

कमलः यिंग हाँग।

वर्षाः "शिउ शी", "विदा"।

कमलः शिउ शी।

वर्षाः अब हामी अघिल्लो पाठको पूरै वार्तालाप सुनौं-

पूरा वार्तालापः

वार्तालाप एक

कः निंग हाउ, याओ पाँग माँग मा ? नमस्कार, मेरो सहयोग चाहिन्छ कि?

खः अँ..., वो च्याओ तेन व्हा फै। म मेरो टेलिफोनको महसुल तिर्न चाहन्छु।

कः छिंग कन वो लाई। कृपया मसँग आउनुहोस।

खः शे शे। धन्यवाद।

कः पु ख छी। केही छैन।

वार्तालाप दुइ

कः निंग हाउ, याओ पाँग माँग मा?

खः श् त। वो च्याउ तेन फै।

कः छिंग ताउ ती सान क ठ्र्वाँग खौ।

वार्तालाप तीन

कः यिंग हाँग शिंग छी र(हलन्द)शिउ शी मा?

खः पु शिउ शी। चाउ शाँग च्यौ तेन खाई मन।

कः मिंग थेन चाउ शाँग वो च्यौ छ्यु च्याउ फै।

कमलः अघिल्लो पाठको पुनरावलोकन यत्ति नै। अब आजको मुख्य विषयतिर लागौं।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान