नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ उनान्चालिस

2014-10-29 15:15:11 CRI

वार्तालाप तीन्

कः छिंग वन, निन ट्रु चि छंग?

खः वो ट्रु लीउ छंग।

कः यौ तेन थी मा?

खः यौ तेन थी।

वार्तालाप चार

कः छिंग पा क्वै ट्रुं उ फिन फांग हाउ।

खः वो पा सो यौ त उ फिन तौ फांग चाई ट्र श्यांग च लि।

कमलः गठ पाठका विषयहरु यत्ती नै। अब आजका मुख्य विषयतिर लागौं।

आजका मुख्य बिषयः

निन शेन ना हाउ, चाई छ्यु ना पेन तंग हौ।

छिंग वन, श्यु याउ तंग तो ठ्रांग श् चेन?

वो श्यांग छ्यु तेन छेन।

निन छ्यु तो शाउ छेन?

छिंग निन शु रु मि मा।

कमलः म बैंकमा पुगेपछि त्यहाँका कर्मचारीहरु मलाई सधैं नम्बर लिन भन्छन।

वर्षाः ठीक छ। तिनीहरु सधैं यसरी भन्छनः छिंग निन शेन ना हाउ, चाई छ्यु ना पेन तंग हौ।

कमलः छिंग निन शेन ना हाउ, चाई छ्यु ना पेन तंग हौ।

वर्षाः छिंग। कृपया।

कमलः छिंग।

वर्षाः निन, तपाईं।

कमलः निन।

वर्षाः शेन, सर्वप्रथम।

कमलः शेन।

वर्षाः ना, लिनु।

कमलः ना।

वर्षाः हाउ, नम्बर।

कमलः हाउ।

वर्षाः चाई, अनि।

कमलः चाई।

वर्षाः छ्यु ना पेन, उता जानु।

कमलः छ्यु ना पेन।

वर्षाः तंग हौ, कुर्नु।

कमलः तंग हौ।

वर्षाः छिंग निन शेन ना हाउ, चाई छ्यु ना पेन तंग हौ।

कमलः छिंग निन शेन ना हाउ, चाई छ्यु ना पेन तंग हौ।

वार्तालाप एक

कः छिंग निन शेन ना हाउ, चाई छ्यु ना पेन तंग हौ।

खः हाउ त। शे शे।

कमलः "कति समय कुर्नुपर्छ" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः यसलाई 'छिंग वन, श्यु याउ तंग तो ठ्रांग श् चेन' भन्नुपर्छ।

कमलः छिंग वन, श्यु याउ तंग तो ठ्रांग श् चेन?

वर्षाः छिंग वन, कृपया भन्नुहोस।

कमलः छिंग वन।

वर्षाः श्यु याउ, चाहनु।

कमलः श्यु याउ।

वर्षाः तंग, कुर्नु।

कमलः तंग।

वर्षाः तो ठ्रांग श चेन, कति समय।

कमलः तो ठ्रांग श चेन।

वर्षाः छिंग वन, श्यु याउ तंग तो ठ्रांग श् चेन? कृपया भन्नुहोस, कति समय कुर्नुपर्छ?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान