नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ सैंतीस: भाडामा घर लिने

2014-10-29 15:13:54 CRI

कमलः "करारपत्रमा कहिले हस्ताक्षर गर्ने?" लाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ?

वर्षाः हामी यसरी भन्छौं- वो मन शन मो श् हौ छेन ह थोंग?

कमलः वो मन शन मो श् हौ छेन ह थोंग?

वर्षाः "वो मन", "हामी"।

कमलः वो मन।

वर्षाः "शन मो श् हौ", "कहिले"।

कमलः शन मो श् हौ?

वर्षाः "छेन ह थोंग", "करार पत्रमा सही गर्नु"।

कमलः छेन ह थोंग।

वर्षाः वो मन शन मो श् हौ छेन ह थोंग?

कमलः "वो मन शन मो श् हौ छेन ह थोंग?", "हामीले करार पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गर्ने?"

वार्तालाप चार

कः वो मन शन मो श् हौ छेन ह थोंग?

खः मै वन थी त व्हा, शेन चाई च्यौ ख यी।

वर्षाः भर्खरै हामीले भनेजस्तै तपाईंले एकै चोटि तीन महिनाको भाडा तिर्नुपर्छ। प्रायजसो घरपट्टिले डेरावाललाई एउटा रसिद दिएर "वो कै नी खाई क शौ च्यु" भन्नेगर्छन।

कमलः वो कै नी खाई क शौ च्यु।

वर्षाः " वो", "म"।

कमलः वो।

वर्षाः "कै नी", "तपाईंलाई दिनु"।

कमलः कै नी।

वर्षाः "शौ च्यु", "रसिद वा भर्पाइ"।

कमलः शौ च्यु।

वर्षाः "खाई शौ च्यु", "भर्पाइ वा रसिद दिनु"।

कमलः खाई शौ च्यु।

वर्षाः वो कै नी खाई क शौ च्यु।

कमलः "वो कै नी खाई क शौ च्यु" ।, " तपाईंलाई म एउटा भर्पाइ दिन्छु"।

वार्तालाप पाँच

कः ट्र श् सान क युए त फाँग चु।

खः हाउ त। वो कै नी खाई क शौ च्यु।

वर्षाः हस। अब हामी भर्खरै सिकेका विषयहरु एक पटक दोहर्‍याएर सिकौं-"नङ शाँग वाँग मा?"

कमलः नङ शाँग वाँग मा?

वर्षाः "शाँग वाँग", "नेटको प्रयोग गर्नु"।

कमलः शाँग वाँग।

वर्षाः "श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?",

कमलः श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

वर्षाः "श्वै तेन फै ह मै छी फै", "पानी र विजुलीको पैसा र ग्यासको पैसा"।

कमलः श्वै तेन फै ह मै छी फै।

वर्षाः फाँग चु त्वो शाउ छेन?

कमलः "फाँग चु त्वो शाउ छेन?", "डेराको भाडा कति छ?"

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान