नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ सैंतीस: भाडामा घर लिने

2014-10-29 15:13:54 CRI

खः ख यी शाँग वाँग।

कमलः चिनियाँ भाषामा "पानी, विजुली र ग्यासको पैसा कसरी तिर्ने?" लाई कसरी भन्नुपर्छ?

वर्षाः श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

कमलः श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

वर्षाः "श्वै तेन फै", "पानी र विजुलीको पैसा"।

कमलः श्वै तेन फै।

वर्षाः "ह", "र"।

कमलः ह।

वर्षाः "मै छी फै", "ग्यासको पैसा"।

कमलः मै छी फै।

वर्षाः "चन मो", "कसरी"।

कमलः चन मो।

वर्षाः "च्याओ", "तिर्नु"।

कमलः च्याओ।

वर्षाः श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

कमलः "श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?", "पानी, विजुली र ग्यासको पैसा कसरी तिर्ने?"

वार्तालाप दुइ

कः श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

खः छ्यु यिन हाँग च्याओ च्यौ ख यी ल।

वर्षाः "श्वै तेन फै ह मै छी फै", "पानी र विजुलीको पैसा र ग्यासको पैसा"।

कमलः श्वै तेन फै ह मै छी फै।

वर्षाः "चन मो च्याओ", "कसरी तिर्नु"।

कमलः चन मो त्याओ।

वर्षाः "श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?", "पानी, विजुली र ग्यासको पैसा कसरी तिर्ने?"

कमलः श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

वार्तालाप दुइ

कः श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

खः छ्यु यिन हाँग च्याओ च्यौ ख यी ल।

वर्षाः राम्रो। अब "कति पैसा"लाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा पाउन मन लागेको होला, कसो?

कमलः अवश्य। "एक महिनाको भाडा कति छ?" भनेर कसरी सोध्ने?

वर्षाः तपाईं यसरी भन्नसक्नुहुन्छ- फाँग चु त्वो शाउ छेन?

कमलः फाँग चु त्वो शाउ छेन?

वर्षाः "फाँग चु", "डेराको भाडा"।

कमलः फाँग चु।

वर्षाः "त्वो शाउ छेन", "कति पैसा"।

कमलः त्वो शाउ छेन।

वर्षाः तपाई यसरी भन्नसक्नुहुन्छ- फाँग चु त्वो शाउ छेन?

कमलः "फाँग चु त्वो शाउ छेन?", "डेराको भाडा कति?"

वार्तालाप तीन

कः फाँग चु त्वो शाउ छेन?

खः युए चु ल्याँग छेन पा पाई युआन।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान