नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ सैंतीस: भाडामा घर लिने

2014-10-29 15:13:54 CRI

वार्तालाप दुइ

खः निंग श्याँग व्हा त्वो शाउ छेन चु?

कः युए चु सान छेन युआन यी नै पा।

खः निंग खान ट्र फाँग चन मो याँग?

कः पु छ्वो।

वार्तालाप तीन

कः शन मो श् हौ नङ पान चिन लाई?

खः श्या क युए ती।

कः फाँग चु चन मो फु?

खः यी छ् फु सान क युए त।

कमलः अघिल्लो पाठको पुनरावलोकन यत्ति नै। अब आजका मुख्य विषयतिर लागौं।

आजका मुख्य विषयहरुः

नङ शाँग वाँग मा?

श्वै तेन फै ह मै छी फै चन मो च्याओ?

फाँग चु त्वो शाउ छेन?

वो मन शन मो श् हौ छेन ह थोंग?

वो कै नी खाई क शौ च्यु।

वर्षाः कमलजी, यस पालि हामी तपाईंलाई डेरा खोज्न मात्र मद्दत गर्दैनौं, अझ तपाईंलाई दैनिक जीवनमा उपयोगी चिनियाँ भाषाको स्तरलाई क्रमशः उकास्न पनि सहयोग गर्नचाहन्छौं।

कमलः धन्यवाद। अब म औपचारिक रुपमा डेरा खोज्ने काम शुरु गरुँ। म सोध्नचाहन्छुः "यहाँ इन्टर्नेटको सुविधा छ?" भनेर सोध्नचाहेमा चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ?

वर्षाः यो ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो। तपाईं यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ- "नङ शाँग वाँग मा?"

कमलः नङ शाँग वाँग मा?

वर्षाः "नङ", "सक्नु वा पाउनु"।

कमलः नङ।

वर्षाः "शाँग वाँग", "इन्टर्नेट"।

कमलः शाँग वाँग।

वर्षाः "मा" प्रश्नवाचक शब्द हो। यो सधैजसो वाक्यको अन्त्यमा आउँछ। जस्तै "नी हाउ मा? तपाईंलाई आराम छ?"। "था ल्याओ चे ट्रोंग को मा? उहाँलाई चीनको बारेमा जानकारी छ?"

कमलः "नी हाउ मा?", "था ल्याओ चे ट्रोंग को मा?"

वर्षाः नङ शाँग वाँग मा?

कमलः "नङ शाँग वाँग मा?", "यहाँ इन्टर्नेटको सुविधा छ?"

वार्तालाप एक

कः नङ शाँग वाँग मा?

खः ख यी शाँग वाँग।

वर्षाः "शाँग वाँग", "इन्टर्नेट"।

कमलः शाँग वाँग।

वर्षाः नङ शाँग वाँग मा?

कमलः "नङ शाँग वाँग मा?", "यहाँ इन्टनेटको सुविधा पाउनसकिन्छ?"

वार्तालाप एक

कः नङ शाँग वाँग मा?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान