नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ सैंतीस: भाडामा घर लिने

2014-10-29 15:13:54 CRI


वर्षाः सबैलाई नमस्कार। "दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा" कार्यक्रममा तपाईंहरुलाई स्वागत। म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका वर्षा।

कमलः नमस्कार सबैलाई। म कमल लम्साल।

वर्षाः अब हामी अघिल्लो पाठमा सिकेका विषयहरु दोहर्‍याएर सिकौं- वो श्याँग चु फाँग।

कमलः वो श्याँग चु फाँग।

वर्षाः "चु" फाँग, "घर भाडामा लिनु"।

कमलः चु फाँग।

वर्षाः "निंग श्याँग ट्राउ शन मो याँग त फाँग च्?", " तपाईंलाई कस्तो डेरा चाहिएको छ?"

कमलः निंग श्याँग ट्राउ शन मो याँग त फाँग च्?

वर्षाः "शन मो याँग त?", "कस्तो खालको?"।

कमलः शन मो याँग त?

वर्षाः "फाँग च्", "घर"।

कमलः फाँग च्।

वर्षाः "तपाईं कति तिर्न तयार हुनुहुन्छ?" , "निंग श्याँग व्हा त्वो शाउ छेन चु?"

कमलः निंग श्याँग व्हा त्वो शाउ छेन चु?

वर्षाः "व्हा त्वो शाउ छेन", "कति पैसा तिर्नु" ।

कमलः व्हा त्वो शाउ छेन।

वर्षाः "चु", "भाडामा लिनु"।

कमलः चु।

वर्षाः "निंग श्याँग व्हा त्वो शाउ छेन चु?", "तपाईं कति पैसा तिर्न तयार हुनुहुन्छ?"

कमलः निंग श्याँग व्हा त्वो शाउ छेन चु?

वर्षाः "शन मो श् हौ नङ पान चिन लाई?", "यस घरमा म कहिले सर्नसक्छु?"

कमलः शन मो श् हौ नङ पान चिन लाई?

वर्षाः "शन मो श् हौ", "कहिले"।

कमलः शन मो श् हौ।

वर्षाः "पान चिन लाई", "सर्नु"।

कमलः पान चिन लाई।

वर्षाः फाँग चु चन मो फु?

कमलः "फाँग चु चन मो फु?", "भाडा कसरी तिर्ने?"

वर्षाः "फांग चु", "डेरा भाडा"।

कमलः फाँग चु।

वर्षाः "चन मो फु", "कसरी तिर्ने"।

कमलः चन मो फु।

वर्षाः "फाँग चु चन मो फु?", "भाडा कसरी तिर्ने?

कमलः" फाँग चु चन मो फु?

वर्षाः अब अघिल्लो पाठका सबै वार्तालाप सुनौं-

पूरा वार्तालाप

वार्तालाप एक

कः वो श्याँग चु फाँग।

खः निंग श्याँग ट्राउ शन मो याँग त फाँग च्?

कः ताई च्या च्यु त ल्याँग च्यु। फाँग च् पु याओ थाई याँग।

1234...>

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान