तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ छत्तीस: डेरा खोज्ने

2014-10-29 15:13:16 CRI


वर्षाः सबैलाई नमस्कार। "दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा" कार्यक्रममा तपाईंहरुलाई स्वागत। म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका वर्षा।

कमलः नमस्कार सबैलाई। म कमल लम्साल।

वर्षाः अब हामी अघिल्लो पाठका विषयहरु दोहर्‍याएर सिकौं- वो श्याँग चेन थौ फा।

कमलः वो श्याँग चेन थौ फा।

वर्षाः "वो श्याँग", "म चाहन्छु"।

कमलः वो श्याँग।

वर्षाः "चेन थौ फा", "कपाल काट्नु"।

कमलः चेन थौ फा ।

वर्षाः वो श्याँग चेन थौ फा।

कमलः "वो श्याँग चेन थौ फा"।, "म कपाल काट्नचाहन्छु"।

वर्षाः "श्यौ यी श्या", "मिलाएर काटिदिनु"।

कमलः श्यौ यी श्या।

वर्षाः "च्यौ ख यी ल", "भइहाल्योt" ।

कमलः च्यौ ख यी ल।

वर्षाः श्यौ यी श्या च्यौ ख यी ल।

कमलः "श्यौ यी श्या च्यौ ख यी ल"।, "मिलाएर काटिदिनुभए हुन्छ"।

वर्षाः "रान् थौ फा", "कपाल रंगाउनु"।

कमलः रान थौ फा।

वर्षाः "वो श्याँग रान थौ फा"।, "म कपाल रंगाउनचाहन्छु"।

कमलः वो श्याँग रान थौ फा।

वर्षाः "पे चेन", "नकाट्नु"।

कमलः पे चेन।

वर्षाः "थाई तुआन", "धेरै छोटो"।

कमल थाई तुआन।

वर्षाः पे चेन थाई तुआन ल।

कमलः "पे चेन थाई तुआन ल"।, "धेरै छोटो नपार्नुहोस है"।

वर्षाः अब अघिल्लो पाठको पूरा वार्तालाप सुनौं-

पूरा वार्तालापः

वार्तालाप एक

कः वो श्याँग चेन थौ फा।

खः नी श्याँग चन् मो चेन?

कः श्यौ यी श्या च्यौ ख यी ल।

खः हाउ त, छिंग शेन शी थौ।

वार्तालाप दुइ

कः वो श्याँग रान थौ फा।

खः नी श्याँग रान शन मो येन स?

कः चोंग स चन मो याँग ३

वार्तालाप तीन

कः पे चेन थाई तुआन ल।

खः शिंग, पाउ ट्रुन निंग मान यी।

कमलः अघिल्लो पाठको पुनरावलोकन यत्ति नै। अब आजको मुख्य विषयतिर लागौं।

आजका मुख्य विषयहरुः

वो श्याँग चु फाँग।

निंग श्याँग ट्राउ शन मो याँग त फाँग च्?

निंग श्याँग व्हा त्वो शाउ छेन चु?

1234...>

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान