तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ पैंतीस

2014-10-29 15:11:52

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। "दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा" कार्यक्रममा तपाईंहरुलाई स्वागत। म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका वर्षा।

कमलः नमस्कार सबैलाई। म कमल लम्साल।

वर्षाः अघिल्लो पाठमा हामीले होटल बुक गर्ने विषय बारे सिकाएका थियौं। अब हामी आज ती कुराहरु दोहर्‍याएर सिकौं-

वो श्याँग तिंग यी क प्याओ ट्रुन चेन। "मलाई एउटा स्तरीय कोठा बुक गर्नुपरेको छ"।

कमलः "वो श्याँग तिंग यी क प्याओ ट्रुन चेन"।

वर्षाः "तिंग", "बुक गर्नु"

कमलः तिंग।

वर्षाः "प्याओ ट्रुन चेन", "स्तरीय कोठा"।

कमलः प्याओ ट्रुन चेन।

वर्षाः "फाँग फै पाउ ख्वो चाउ छान मा?"

कमलः फाँग फै पाउ ख्वो चाउ छान मा?

वर्षाः "फाँग फै", "कोठाको भाडा"।

कमलः फाँग फै।

वर्षाः "पाउ ख्वो", "समावेश"।

कमलः पाउ ख्वो।

वर्षाः "चाउ छाई", "विहानको खाजा"।

कमलः चाउ छाई।

वर्षाः फाँग फै पाउ ख्वो चाउ छान मा?

कमलः "फाँग फै पाउ ख्वो चाउ छान मा? ", "कोठाको भाडामा विहानी खाजाको पैसा जोडिएको छ?"

वर्षाः वो याओ छी तेन त च्याओ शिंग फु ऊ।

कमलः वो याओ छी तेन त च्याओ शिंग फु ऊ।

वर्षाः "च्याओ शिंग", "बिउँझाउने"।

कमलः च्याओ शिंग।

वर्षाः "फु ऊ", "सेवा"।

कमलः फु ऊ।

वर्षाः वो याओ छी तेन त च्याओ शिंग फु ऊ।

कमलः "वो याओ छी तेन त च्याओ शिंग फु ऊ"।, "मलाई विहान सात बजे बिउँझाउने सेवा चाहिएको छ"।

वर्षाः छिंग वन, ची तेन थ्वै फाँग? कोठा कति बेला खाली गर्नुपर्छ?

कमलः छिंग वन ची तेन थ्वै फाँग?

वर्षाः "ची तेन", "कति बजे"।

कमलः ची तेन।

वर्षाः "थ्वै फाँग", "कोठा खाली गर्नु"

कमलः थ्वै फाँग।

वर्षाः छिंग वन ची तेन थ्वै फाँग?

कमलः "छिंग वन ची तेन थ्वै फाँग?", "कोठा खाली गर्नुगर्ने समय कति बजे?"

वर्षाः अब गत पाठको पूरा वार्तालाप सुनौं-

पूरा वार्तालापः

वार्तालाप एक

1234...>

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान