तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ तीस

2014-10-29 15:51:15 CRI

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। "दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा" कार्यक्रममा तपाईंहरुलाई स्वागत। म यस कार्यक्रमकी सञ्चालिका वर्षा।

कमलः नमस्कार सबैलाई। म कमल लम्साल।

वर्षाः अघिल्लो पाठमा हामीले विमान टिकट बुक गर्नेसम्बन्धी वाक्य सिकाएका थियौं। अब हामी त्यसलाई दोहर्‍याएर सिकौं।

कमलः हस। "म शी आन शहरको दुइतर्फी विमान टिकट बुक गर्नचाहन्छु"लाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ?

वर्षाः "वो श्याँग तिंग छ्यु शी आन त वाँग फान ची फ्याओ"।

कमलः वो श्याँग तिंग छ्यु शी आन त वाँग फान ची फ्याओ।

वर्षाः "वाँग फान", "दुइतर्फी"।

कमलः वाँग फान।

वर्षाः यौ ता ट्र त फ्याओ मा?

कमलः "यौ ता ट्र त फ्याओ मा?" , "तपाईंकहाँ छूटको टिकट छ कि छैन?"

वर्षाः "ता ट्र त फ्याओ", "छूटको टिकट"।

कमलः ता ट्र त फ्याओ।

वर्षाः "शिंग ली थ्वो युइन मा?"

कमलः "शिंग ली थ्वो युइन मा?", "के तपाईंको सामान जाँचेर पठाउनुपर्छ?"

वर्षाः "वो श्याँग याओ यी क खाउ ठ्वाँग त च्वो वै"।, "कृपया, मलाई झ्यालनिरको एउटा सीट दिनुहोस"।

कमलः वो श्याँग याओ यी क खाउ ठ्वाँग त च्वो वै।

वर्षाः "खाउ ठ्वाँग त वै च्"।, "झ्यालनिरको एउटा सीट"।

कमलः खाउ ठ्वाँग त वै च्।

वर्षाः "वो ट्राउ पु ताउ शिंग ली ल"।, "मैले मेरो सामान खोजेर पत्तो लगाउनसकिन"।

कमलः वो ट्राउ पु ताउ वो त शिंग ली ल।

वर्षाः अब आजको पूरा वार्तालाप सुनौं-

वार्तालाप एक

कः वो श्याँग तिंग छ्यु शी आन त वाँग फान ची फ्याओ।

खः निंग श्याँग तिंग ना थेन त?

कः श् स् हाउ त।

वार्तालाप दुइ

कः यौ ता ट्र त फ्याओ मा?

खः यौ, ख यी ता पा ट्र।

वार्तालाप तीन

कः शिंग ली थ्वो युइन मा?

खः पु योंग थ्वो युइन।

वार्तालाप चार

कः वो श्याँग याओ यी क खाउ ठ्वाँग त च्वो वै।

खः ख यी।

वार्तालाप पाँच

कः वो ट्राउ पु ताउ शिंग ली ल।

1234...>

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान