तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ बाईस

2014-10-29 15:06:36 CRI

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषाबाट म वर्षाको।

कमलः नमस्कार। म कमल लम्सालको पनि।

वर्षाः गत पाठमा हामीले टेलिफोनमार्फत किनमेल गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने केही उपयोगी कुराहरु सिकेका थियौं।

कमलः हजुर। मैले एउटा पिचा पनि मगाएँ। कस्तो रमाइलो थियो। अब पसल जानुको सट्टा एउटै टेलिफोनमा सामान किन्न पाइन्छ।

वर्षाः ठीक भन्नुभयो। अब हामी गत पाठमा सिकेका वाक्यहरु पुनः एक पटक दोहर्‍याएर सिकौं। पहिलो वाक्यः वो याउ तिंग यि क पि सा पिंग।

कमलः वो याउ तिंग यि क पि सा पिंग।

वर्षाः याउ तिंग। मगाउन चाहनु।

कमलः याउ तिंग।

वर्षाः पि सा पिंग, पिचा।

कमलः पि सा पिंग।

वर्षाः चन मो फु छेन न? कसरी पैसा तिर्ने?

कमलः चन मो फु छेन न?

वर्षाः फु छेन, पैसा तिर्नु।

कमलः फु छेन।

वर्षाः ख यि हो ताउ फु ख्वान, सामान पाएपछि पैसा तिर्नसक्नु हुन्छ।

कमलः ख यि हो ताउ फु व्हान।

वर्षाः हो, सामान।

कमलः हो।

वर्षाः फु ख्वान, पैसा तिर्नु।

कमलः फु ख्वान।

वर्षाः नि शो यि क श चेन, तपाईं समय तोक्नोस्।

कमलः नि शो यि क श चेन।

वर्षाः श चेन, समय।

कमलः श चेन।

वर्षाः हवस्त, अब हामी गत पाठका वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः वै, नि हाउ, वो याउ तिंग क पि सा पिंग।

खः ता त हाई श श्याउ त?

कः ता त।

वार्तालाप दुइ

कः चन मो फु छेन न?

खः ख यि हो ताउ फु ख्वान।

कः छिंग सुंग ताउ पैचिङ्ग ता श्वे शी मन पा।

खः हाउ त।

वार्तालाप तीन

कः निन चि तेन नंग सुंग ताउ?

खः नि शो यि क श चेन।

कः ता काई श् अर तेन पा।

कमलः गत पाठका विषयहरु आजलाई यत्ति नै। अब आजका विषयतर्फ लागौं।

आजका मुख्य वाक्य

वो श्याँग माई यि चेन छि फाउ।

ट्र श शन म ल्याउ च त?

लान स त हाउ हाई श व्हांग स त हाउ?

नंग श श मा?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान