तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ पन्ध्र: भट्टी पसलका खाना खाने

2014-10-29 14:32:32 CRI

कमलः "ट्र ली मेन श् शन मो?" - "यसभित्र के छ?"

वार्तालाप तीन

महिलाः ट्र ली मेन श् शन मो?

पुरुषः वो ये पु ट् ताउ।

वर्षाः "ट्र ली मेन" को अर्थ "यसभित्र"

कमलः ट्र ली मेन

वर्षाः "श् शन मो" - " के छ"

कमलः श् शन मो

वर्षाः ट्र ली मेन श् शन मो?

कमलः "ट्र ली मेन श् शन मो?" - "यसभित्र के छ?"

वार्तालाप तीन

महिलाः ट्र ली मेन श् शन मो?

पुरुषः वो ये पु ट् ताउ।

कमलः आहा, हामीलाई धेरै तिर्खा लाग्यो। म मेरा चिनियाँ साथीलाई "हामी पेय पदार्थ किन्न जा‌औं" भनेर भन्नचाहन्छु। यसलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ, मलाई भनिदिनुहुन्छ कि?

वर्षाः केही समस्या छैन। तपाईं यसरी भन्नसक्नुहुन्छ- वो मन छ्यु माई तेन यिन ल्याओ पा।

कमलः वो मन छ्यु माई तेन यिन ल्याओ पा।

वर्षाः "वो मन" - "हामी"

कमलः वो मन

वर्षाः "छ्यु" - "जानु"

कमलः छ्यु

वर्षाः "माई" - "किन्नु"

कमलः माई

वर्षाः "तेन" भन्ने अक्षरको अर्थ "विन्दु" हो। तर यस वाक्यमा यसको अर्थ "अलिकति वा केही" भन्ने हो।

कमलः तेन

वर्षाः "यिन ल्याओ" - "पेय पदार्थ"

कमलः यिन ल्याओ

वर्षाः "पा" सहायक शब्द हो।

कमलः पा

वर्षाः वो मन छ्यु माई तेन यिन ल्याओ पा।

कमलः "वो मन छ्यु माई तेन यिन ल्याओ पा"। - "हामी केही पेय पदार्थ किन्न जाऔं"।

वार्तालाप चार

पुरुषः वो मन छ्यु माई तेन यिन ल्याओ पा।

महिलाः नी शी व्हान होंग ठ्रा हाई श् ल्यू ठ्रा?

पुरुषः होंग ठ्रा।

वर्षाः "वो मन छ्यु माई तेन यिन ल्याओ पा"। - "हामी केही पेय पदार्थ किन्न जाऔं"।

कमलः वो मन छ्यु माई तेन यिन ल्याओ पा।

वर्षाः "यिन ल्याओ" - "पेय पदार्थ"

कमलः यिन ल्याओ।

वर्षाः "यसभित्र के छ?" -"ट्र ली मेन श् शन मो?"

कमलः ट्र ली मेन श् शन मो?

वर्षाः वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान।

कमलः "वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान"। - "मलाई खसीको सेकुवा खान मन पर्छ"।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान