तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ पन्ध्र: भट्टी पसलका खाना खाने

2014-10-29 14:32:32 CRI

कमलः हस। जे भए पनि "मलाई खसीको सेकुवा खान मनपर्छ" भन्ने वाक्य चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने भन्ने कुरा थाहापाउन मलाई मन लागेको छ नि।

वर्षाः यसलाई तपाईं यसरी भन्नसक्नु हुन्छ- वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान।

कमलः वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान।

वर्षाः "वो" - "म"

कमलः म

वर्षाः "शी व्हान" - "मन पर्नु"

कमलः शी व्हान

वर्षाः "ठ्" - "खानु"

कमलः ठ्

वर्षाः "याँग रौ" - "खसीको मासु"

कमलः याँग रौ

वर्षाः "ठ्वान" यहाँ संख्यात्मक शब्द हो। त्यसको अर्थ नेपाली भाषामा "झुप्पो" "समूह" वा "उनिएको" भन्ने हो।

कमलः ठ्वान

वर्षाः याँग रौ ठ्वान

कमलः याँग रौ ठ्वान

वर्षाः वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान।

कमलः "वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान"। - "मलाई खसीको सेकुवा मनपर्छ"।

वार्तालाप दुइ

महिलाः नी श्याँग ठ् शन मो?

पुरुषः वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान।

वर्षाः "शी व्हान" - "मन पर्नु"

कमलः शी व्हान

वर्षाः "ठ्" - "खानु"

कमलः ठ्

वर्षाः "याँग रौ ठ्वान" - "खसीको सेकुवा"

कमलः याँग रौ ठ्वान

वर्षाः "मलाई खसीको सेकुवा खान मनपर्छ"। - "वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान"।

कमलः वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान।

वार्तालाप दुइ

महिलाः नी श्याँग ठ् शन मो?

पुरुषः वो शी व्हान ठ् याँग रौ ठ्वान।

कमलः खसीको सेकुवा भन्दासाथ खसीको मासु सेकाएर बनाइएको खानेकुरा भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसो भए अरु खानेकुरा नि, जस्तै भनौ‍ म मभित्र के हालिएको छ त? "यसभित्र के हो?" भनेर चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ?

वर्षाः ए, यो सजिलो छ। तपाईं यसरी भन्नसक्नु हुन्छ- ट्र ली मेन श् शन मो?

कमलः ट्र ली मेन श् शन मो?

वर्षाः "ट्र" - "यो"

कमलः ट्र

वर्षाः "ली मेन" - "भित्र"

कमलः ली मेन

वर्षाः "श्" - "हो"

कमलः श्

वर्षाः "शन मो" - "के"

कमलः के

वर्षाः ट्र ली मेन श् शन मो?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान