नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ बाह्र

2014-10-29 14:30:07 CRI

कमलः छिंग वन।

वर्षाः शी शौ चेन भनेको पाथरुम हो।

कमलः शी शौ चेन।

वर्षाः "चाई ना अर"को अर्थ कहाँ हो।

कमलः चाई ना अर।

वर्षाः छिंग वन शी शौ चेन चाई ना अर?

कमलः छिंग वन शी शौ चेन चाई ना अर? बाथरुम कहाँ छ, कृपया भनिदिनुहुन्छ कि। अब हामी तेस्रो वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप तीन

कः छिंग वन, शी शौ चेन चाई ना अर?

खः यहाँबाट सिधा जानुस अनि बायाँतर्फ लाग्नोस।

कमलः मसँग अर्को एउटा प्रश्न छ। मलाई केही कागज दिनुस भन्ने वाक्यलाई चिनियाँमा कसरी भन्ने?

वर्षाः छिंग नि कै वो चि ट्रांग छान चिन ट् भन्नुपर्छ। "छिंग"को अर्थ गर्नुहोस भन्ने हो।

कमलः छिंग।

वर्षाः "नि" भनेको तिमी वा तपाईं।

कमलः नि।

वर्षाः "कै वो" भनेको मलाई दिनोस्।

कमलः कै वो।

वर्षाः "चि"को अर्थ केही हो।

कमलः चि।

वर्षाः "कागजको संख्या"बारे चर्चा हुँदा "ट्रांग"को उपयोग हुन्छ। यो परिमाणवाचक शब्द हो।

कमलः ट्रांग।

वर्षाः छान चिन ट्।

कमलः छान चिन ट्।

वर्षाः छिंग नि कै वो चि ट्रां छान चिन ट्।

कमलः अब चौथो वार्तालाप सुन्नुहोस्।

वार्तालाप चार

कः छिंग नि कै वो चि ट्रांग छान चिन ट्।

खः हाउ त, शाउ तंग।

वर्षाः आजका विषय यहीं पूरा हुन्छ। अब तपाईंहरुलाई एउटा सानो प्रश्न। मलाई केही कागज दिनोस भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

कमलः यस प्रश्नको उत्तर तपाईं हाम्रो ठेगाना Nepali service, CRI-6,China Radio International, P.O. Box 4216, Beijing, P.R. China वा सी.आर.आई. पोष्ट बक्स नँ-405 मा पठाउनसक्नुहुन्छ। हामीलाई फेरि सुन्नका लागि http://nepal.cri.cn मा लग गर्नुहोला। आजलाई विदा, चाइ च्यान।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान