नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ एघार

2014-10-29 14:29:24 CRI

वर्षाः त्यसलाई "चौ मो नि यि पान तौ कान शन मो" भन्नसकिन्छ।

कमलः चौ म नि यि पान तौ कान शन मो?

वर्षाः "चौ म" भनेको साताको अन्तिम दिन अर्थात विदाको दिन हो।

कमलः चौ म।

वर्षाः "नि"को अर्थ तपाईं वा तिमी हो।

कमलः नि।

वर्षाः "यि पान" भनेको सामान्य रुपमा भन्ने हो।

कमलः यि पान।

वर्षाः "कान"को अर्थ गर्नु हो।

कमलः कान।

वर्षाः "शन मो" भनेको के हो।

कमलः शन मो।

वर्षाः "कान शन मो" भनेको के गर्नु भन्ने हो।

कमलः कान शन मो।

वर्षाः चौ म नि यि पान तौ कान शन मो?

कमलः चौ म नि यि पान तौ कान शन म? साताको विदामा तपाईंले के गर्नेगर्नुभएको छ?

वर्षाः अब हामी आजको अन्तिम वाक्य सुनौं।

वार्तालाप तीन

कः चौ म नि यि पान तौ कान शन मो?

खः ता वांग छ्यौ।

कमलः अब हामी आजका मुख्य वाक्यहरु पुनः एक पटक सिकौं।

वर्षाः हाल तपाईं व्यस्त हुनुहुन्छ कि भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा "नि चुई चिन मांग मा?" भन्नुपर्छ।

कमलः नि चुई चिन मांग मा?

वर्षाः "चुई चिन" भनेको हाल हो।

कमलः चुई चिन।

वर्षाः "मांग"को अर्थ व्यस्त भन्ने हो।

कमलः मांग।

वर्षाः तपाईंको रुची के छ भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा "नि त आई व्हाउ श् शन मो" भन्नुपर्छ।

कमलः नि त आई हाउ श् शन मो?

वर्षाः "आई हाउ" भनेको रुची हो।

कमलः आई हाउ।

वर्षाः नि त आई व्हाउ श शन मो?

कमलः नि त आई व्हाउ श शन मो?

वर्षाः तपाईं किताब पढ्न मन पराउनुहुन्छ भने "वो शी व्हान खान शु" भन्ने जवाफ दिनसक्नु हुन्छ।

कमलः वो शी व्हान खान शु।

वर्षाः "शी व्हान"को अर्थ मन पराउनु हो।

कमलः शी व्हान।

वर्षाः "खान शु" भनेको किताब पढ्नु हो।

कमलः खान शु।

वर्षाः वो शी व्हान खान शु।

कमलः वो शी व्हान खान शु।

वर्षाः साताको विदामा तपाईं के-के गर्नुहुन्छ भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा "चौ म नि यि पान तौ कान शन मो भन्नुपर्छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान