नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ एघार

2014-10-29 14:29:24 CRI

वर्षाः ठीक छ। "नि त" भनेको तपाईंको वा तिम्रो हो।

कमलः नि त।

वर्षाः "आई हाउ"को अर्थ रुची हो।

कमलः आई हाउ।

वर्षाः "श्" भनेको हो हो।

कमलः श।

वर्षाः "शन मो"को अर्थ के हो।

कमलः शन मो।

वर्षाः "श् शन मो" भनेको के हो हो।

कमलः श् शन मो।

वर्षाः यी शब्दलाई जोडेर "नि त आई हाउ श् शन मो" भन्ने वाक्य बनाइन्छ।

कमलः नि त आई हाउ श् शन मो? अब हामी आजको दोस्रो वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप दुइ

कः नि त आई हाउ श् शन मो?

खः वो शी व्हान खान शु। नि न? नि त आई हाउ श् शन मो?

कः वो शी व्हान ल्वी यौ।

कमलः म किताब पढ्न म पराउँछु। मेरो रुचीबारे सोधिंदा मैले कसरी जवाफ दिने नि?

वर्षाः तपाईं "वो शि व्हान खान शु" भन्न सक्नुहुन्छ।

कमलः वो शी व्हान खान शु।

वर्षाः "वो" भनेको म।

कमलः वो।

वर्षाः "शी" व्हानको अर्थ मन पराउनु हो।

कमलः शी व्हान।

वर्षाः "खान शु" भनेको किताब पढ्नु हो।

कमलः खान शु।

वर्षाः वो सि व्हान खान शु।

कमलः अब हामी दोस्रो वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप दुइ

कः नि त आई हाउ श् शन मो?

खः वो शी व्हान खान शु। नि न? नि यौ शन मो आई हाउ?

कः वो शी व्हान ल्वी यौ।

कमलः "वो शी व्हान"को अर्थ नेपाली भाषामा "मन पराउनु" हो कि?

वर्षाः ठीक छ। "खान शु" भनेको किताब पढ्नु हो।

कमलः खान शु। उक्त वार्तालापमा एउटा छोटो वाक्य छः "नि न?" त्यसको अर्थ के हो?

वर्षाः तपाईंले राम्रो कुरा सोध्नुभयो। "नि न"को अर्थ तपाईं नि वा तपाईंको नि भन्ने हो।

कमलः नि न। त्यसो भए "नि न" भनेर सोधेपछि पूरै प्रश्न दोहर्‍याउनुपर्दैन। होइन?

वर्षाः ठीक छ।

कमलः दोस्रो वार्तालापमा पुरुषले दिएको जवाफ के हो? मैले बुझिन।

वर्षाः त्यसको अर्थ "म घुम्न मन पराउँछु" भन्ने हो।

कमलः "साताको विदामा तपाईंले के-के गर्नेगर्नुभएको छ" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान