नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ एघार

2014-10-29 14:29:24 CRI

वर्षाः अर्को एउटा वाक्यः नि चाई ट्र लि कुंग चो तो ठ्राग श् चेन ल?

कमलः ओ, मलाई याद छैन।

वर्षाः ध्यान दिएर सुन्नुहोस है। नि चाई ट्र लि कुंग चो तो ठ्रांग श चेन ल?

कमलः नि चाई ट्र लि कुंग चो तो ठ्रांग श चेन ल?

वर्षाः "ट्र लि"को अर्थ यहाँ भन्ने हो।

कमलः ट्र लि।

वर्षाः "कुंग चो" भनेको काम वा कार्य हो।

कमलः कुंग चो।

वर्षाः "तुओ ठ्रांग श् चेन" भनेको कति समय हो।

कमलः तुओ ठ्रांग श् चेन। अब हामी यो पूरै वार्तालाप सुनौं।

वर्षाः हुन्छ।

वर्षाः गएको पाठको विषय यहीं पूरा हुन्छ। अब आजका मुख्य वाक्यतर्फ लागौं।

कमलः आजको पाठमा हामी रुचीसम्बन्धी शब्द र वाक्य सिक्नेछौं। सर्वप्रथम, हाल तपाईं व्यस्त हुनुहुन्छ कि भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः यस वाक्यलाई "नि चुई चिन मांग मा" भन्नसकिन्छ।

कमलः नि चुई चि मांग मा?

वर्षाः "नि" भनेको तिमी वा तपाईं। यस शब्दलाई सधैं नै वाक्यको शुरुमा राखिन्छ।

कमलः नि।

वर्षाः "चुई चिन"को अर्थ हाल भन्ने हो।

कमलः चुई चिन।

वर्षाः "मांग" भनेको व्यस्त हो।

कमलः मांग।

वर्षाः "मा" सहयोगी शब्द मात्र हो। त्यसलाई सधैं नै वाक्यको अन्तमा राखिन्छ। यसले कुनै विषयबारे प्रश्न सोधिएको भन्ने अर्थ दिन्छ।

कमलः मा।

वर्षाः अब म यो वाक्य विस्तारै भन्छुः नि चुई चिन मांग मा?

कमलः नि चुई चिन मांग मा? हाल तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ कि?

वार्तालाप एक

कः नि चुई चिन मांग मा?

खः वो हन मांग।

कः मांग शन मो?

खः कुंग चो।

कमलः माथि भनिएको आजको पहिलो वार्तालाप हो। हामीले रुचीबारे चर्चा गर्दा सधैं नै तपाईंको रुची के हो भन्ने प्रश्न गर्नेगरेका छौं। यस वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः यसलाई "नि त आई हाउ श् शन मो" भन्नुपर्छ।

कमलः नि त आई हाउ श् शन मो?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान